Việc làm-Thực tập

(Cập nhật ngày: 8/1/2019)
Báo cáo két quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên trường Đại học dân lập Phương Đông tốt nghiệp năm 2017:
Xem chi tiết tại đây và tại đây


Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 2
Số người đã truy cập: 1662119