Thông báo xử lý đối với những sinh viên không đóng học phí HK2 năm học 2012-2013

Thông báo

(Cập nhật ngày: 21/10/2014)

Theo như kế hoạch của Trung tâm, ngày hết hạn đóng học phí đối với lớp 310403 là ngày 08/3/2013. Mặc dù CNL đã gọi điện nhiều lần đến từng sinh viên và gia đình, nhưng chưa 1 sinh viên nào có ý kiến phản hồi. Cho đến nay vẫn còn 10 sinh viên chưa đóng học phí. 

Tên sinh viên có trong thông báo cụ thể. Xem thông báo tại đây

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website