Quản lý học tập

(Cập nhật ngày: 26/4/2016)

Cuốn STSV nhằm mục đích cung cấp đầy đủ các thông tin về khóa học, chương trình học, nội quy quy chế của Nhà trường và Trung tâm cho sinh viên và gia đình được biết. Qua cuốn sổ tay này, mỗi sinh viên có thể theo dõi tiến trình học tập bằng cách sinh viên tự ghi đầy đủ thông tin về kết quả học tập của mình trong từng học kỳ.  Việc này đòi hỏi ý thức tự giác của sinh viên.

Sau khi thi kết thúc học kỳ chính, vào đầu kỳ mới sinh viên cần gửi lại cuốn STSV cho Cố vấn học tập (CVHT) để nhận được những đánh giá về việc học tập và rèn luyện trong học kỳ vừa qua, đồng thời sẽ nhận được những sự tư vấn hữu ích cho thời gian học tập sắp tới. 

Sau đó, yêu cầu sinh viên gửi cuốn STSV này tới phụ huynh và lấy ý kiến của phụ huynh vào trong cuốn STSV để gửi lại cho CVHT được biết. Qua đó có thể tạo cầu nối giữa gia đình với Trung tâm.

Sau đây là nội dung của các cuốn STSV theo từng ngành học:

Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Kế toán

Ngành QTKD - Chuyên ngành QTDLTin cũ hơn

Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 11
Số người đã truy cập: 295840