Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Dưới thời Thầy Nguyễn An phụ trách Trung tâm được gọi là Trung Tâm cao đẳng và bồi dưỡng cán bộ do Thầy Nguyễn An phụ trách. Ngay từ đầu đến nay tổ chức của Trung tâm đều gọn nhẹ đảm bảo cho công tác tổ chức đào tạo có hiệu quả nhất
Lịch sử phát triển Trung tâm Cao Đẳng
Trường Đại học dân lập Phương Đông được thành lập từ năm 1994 trong bối cảnh: hệ đại học được chia thành hai giai đoạn (giai đoạn một và giai đoạn hai). Sau hai năm học ban đầu là kết thúc giai đoạn một, nếu không đủ điều kiện lên thẳng sinh viên phải tham gia thi chuyển giai đoạn

Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 21
Số người đã truy cập: 296217