Quy chế đào tạo hiện hành

Đào tạo

(Cập nhật ngày: 21/10/2014)

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quyết định số 729/QĐ-ĐHPĐ-ĐT, ban hành ngày 31/10/ 2007). (Hay còn gọi là Quy chế 729)

Xem file sau đây:  Quy chế 729

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website